PACK MICRO EMPRESES “START UP”

Brandway ofereix un servei compactat de branding per a l’afavoriment de la creació i implementació d’una nova Marca.
S’hi poden acollir empreses d’un màxim de 10 treballadors i una facturació anual no superior als 2 milions d’euros.

El pack està limitat a la oferta descrita i no inclou cap element no especificat.
Es poden valorar pressupostos complementaris per a projectes amb altres necessitats específiques.

ELEMENTS DEL PACK:

  • Plantejament dels valors tant emocionals com funcionals que ha de representar la Marca
  • Definició de la personalitat distintiva de l’empresa.
  • Exposició d’escenaris coherents amb la visió i valors de l’empresa. Estil i tó corporatius

LOGOTIP/ IMAGOTIP: Proposta argumentada que donarà resposta als universals corporatius de la Marca:

  • Tipografia, grafisme, color i composició

Identitat Visual Corporativa amb la normativa constructiva i de ús en el seu Manual bàsic:

  • Composició i acotaments
  • Tipografia del logotip i textos corporatius
  • Color corporatiu CMYK, RGB, HEX

Implementació de la Marca en els següents suports:

  • Targeta comercial, paper de carta / factura, sobre americà

Web en html gestionable, indexable i compatible amb qualsevol dispositiu mòbil. (Responsive design) Sota motor CMS i plugins Wordpress.

Contacta’ns per obtenir més informació